STYRELSEN

KONTAKT

Styrelsen är byggstenarna i klubben och det är dem som ser till att vi har en förening som går framåt och mot utveckling.
Vill du vara delaktig? Kontakta oss i styrelsen.

Ordförande:
Christina Floberg
Telefon: 070 3664787
E-post: ordforande@lysekilsbrukshundklubb.se


Vice Ordförande:
Roger Andersson
Telefon:
E-post: viceordforande@lysekilsbrukshundklubb.se


Kassör:
Lena Simonsson
Telefon: 0730 932859
E-post: kassor@lysekilsbrukshundklubb.se


Sekreterare:
Pia Jonasson
Telefon: –
E-post: sekreterare@lysekilsbrukshundklubb.se


Ledamot: 

Diana Nilssone
Telefon:  070-813 87 86


Suppleanter:

Helén Rosén
Harriet Alfredsson


Valberedning:
Marie-Anne Eliasson Kristensson
Telefon: 070-212 48 19

Mariel Andersson
Telefon: 070- 535 06 65
valberedningen@lysekilsbrukshundklubb.se


Webmaster

Mariel Andersson

webmaster@lysekilsbrukshundklubb.se


Protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga i klubbstugan.

 

Följ oss på Facebook!